Mia

Jag är familjeterapeut med inriktning på systemteori och relationsbaserade enskilda och parsamtal, utbildad vid Ersta Sköndahl Bräcke högskola.

Utöver detta har jag utbildat mig vidare inom

  • klinisk sexologi (Ersta Sköndahl Bräcke högskola)
  • relationell sexologi (Essinge Psykoterapi)
  • kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (Contar Utbildning)
  • mäns våld mot kvinnor (Uppsala Universitet)
  • barn med sexuella utåtagerande beteendestörningar (Ersta Sköndahl Bräcke högskola)