Inriktningar

Mitt huvudområde är anhörigproblematik, men även vid livsstilsförändringar, stress och oro, sorg, familje- och tonårsproblematik kan jag vara till hjälp.

Anhörigproblematik kan innebära att man lever nära ett missbruk i sin familj eller relation.

Att du lever i en destruktiv miljö.

Att kommunikationen har låst sig med en familjemedlem, fastnat i ett negativt tänkande.

Sorg

Kan innebära att man mist någon i sin närhet, exempelvis förälder, barn, partner, vän eller släkting.

Livsstilsförändring

Kan innebära skilsmässa, sjukdom, dödsfall, förlust av arbete.

Stress och oro

Kan bero på att att du känner dig otillräcklig, utbränd eller nedstämd. Andra orsaker kan vara låg självkänsla/självförtroende, sömnstörningar, humörsvängningar eller koncentrationssvårigheter.

Missbruk

Missbruksproblematik på arbetsplatsen eller att du själv känner att du använder för mycket alkohol och droger.

Sex o Samlevnad

När du befinner dig i ett förhållande där ni är i ofas när det gäller er gemensamma sexualitet eller din egen sexualitet. Du kanske har funderingar kring sexualiteten, eller upplever att sex gör ont.

Klimakteriet

Om du har funderingar kring den här fasen i livet, eller upplever att någonting inte fungerar som du tycker det borde.