Arbetss├Ątt

Det centrala i kpt är tankens kraft. Jag arbetar med att omstrukturera negativa tankar, för när de negativa tankarna får för stort utrymme i ditt liv kan de bli ett hinder. Jag vägleder dig utifrån dina tankar och beteende så det blir möjligt till en förändring. Tillsammans tar vi fram dina egna resurser och gör dig medveten om dina egna tankar.

Det finns fyra grundstenar i mitt arbete

1. Lyhördhet
2. Tillgänglighet
3. Omsorg
4. Närvaro

Utifrån det bygger vi upp en tillitsfull relation som du med mig sedan ska våga utforska det som tynger dig. Jag agerar som en trygg bas och finns med hela vägen.

Det kognitiva samtalet bygger på att man ska få insikt om vem man är och var man står i livet. Det kanske inte är händelserna som bekymrar oss utan hur vi ser på dem.

Varje session är 45 minuter.