"Allt är möjligt - det omöjliga tar bara lite längre tid"

Jag har tidigare jobbat både inom institutionsbehandling och socialtjänst med olika profession. Jag tror att det finns många människor, familjer som känner att dom behöver stöd i situationer där det blivit någon form av låsning. Det kan handla om brist på kommunikation eller överskott på kommunikation som resulterar i att man inte hör eller ser varandra eller sig själv. Det kan även handla om livskriser av olika karaktär, destruktivt leverne eller någon form av fobi.

Min önskan är att alla ska känna sig välkomna till oss och att vi kan förmedla ett hopp om förändring. Jag tror på den enskildes förmåga till förändring. Jag kan vägleda den enskilde och familjer innan bekymret blivit ohanterligt men naturligtvis är man välkommen när situationen känns ohanterlig. Jag för inte något register eller journaler när du kommer till mig.

Välkommen till min personliga presentation.